• Hem
  • Information om personuppgiftsbehandling / integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling / integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.uppsidan.com.

Den 25/5-2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund hos Uppsidan om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppsidan åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Uppsidan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniska system från intrång.

PERSONUPPGIFTER SOM HÄMTAS OM DIG ELLER SOM DU LÄMNAR TILL OSS

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig. *Namn *E-post *Postadress *Telefonnummer * Personnummer Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna uyföra våra tjänster på bästa sätt.

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

• För att kunna kommunicera med dig • För att upprätta och underhålla din journal hos oss • För att underhålla dina beställningar • För att administrera din betalning av tjänster • För att administrera dina ärenden hos oss • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift • För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig

UTLÄMNING AV UPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller Polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller).

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

RADERING AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av lämplig lagstiftning.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få ut eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på, uppsidancom@gmail.com

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.