Webbdesign

Samarbete är nyckeln för oss när vi levererar design. Målet är att kunna leverera hela flödet till en färdig hemsida. Vi jobbar nära dig som kund med veckovisa avstämningar så vi är på rätt spår innan leverans.

En hemsida är mer än koden

Arbetet innan och efter kodningen är lika viktig som själva genomförandet. Den färdiga koden i html, css och javascript är resultatet av mycket förarbete. Bakom kulisserna händer händer mycket som avgör hur lyckad hemsidan blir under sin livstid. Research, planering och underhåll efter lansering är lika viktig som hur webbplatsen är uppbyggd rent tekniskt. Det som kan vara värt att fundera över är om sidan behöver uppdateras, för vad och vem den ska vara användbar, och om den behöver kopplas ihop med externa tjänster. Design och innehåll är viktiga bitar i en lyckad hemsida, men hur den ska underhållas framöver likaså.

UX-design

Vi bestämmer strukturen på din webbplats med vilka sidor som behövs och designskiss efter att du först analyserat dina konkurrenter och kunder. Detta underlättar att sätta fingret på vad besökaren ska göra på hemsidan, och förbättra användbarheten på webbplatsen.

Responsiv design

Varje webbsida vi designar och utvecklar, ändrar storlek på arbete på mobil- och tabletter, genom att justera kolumnerna, text och bildstorlekar med hjälp av css och javascript. Detta för att webbplatsen ska bli lätt att använda för dina besökare oavsett storlek på skärm.

Statisk sida eller cms

Innan hemsidan designas kan det vara bra att planera in om det ska användas ett publiceringsverktyg (cms). En fördel med en cms är att det kan vara enklare att uppdatera innehåll själv, en nackdel kan vara begränsningar i verktyget och att verktyget behöver undehållas för att fungera smidigt. Statiska sidor däremot kommer alltid att fungera, men kan vara svårare att uppdatera på egen hand.

Branding

Ditt företag har antagligen ett ansikte utåt idag. Vi kan se över så hemsidan matchar annan grafisk produktion så det blir ett gemensamt uttryck ut mot slutanvändare.

UI-design

Från UX-designen arbetar vi fram en färdig design från skissen vi gjort. Detta inkluderar färgpalett, typsnitt, knappar och grafik (foton, illustrationer etc.) för att hemsidans utseende och känsla.

Copywriting

Textinnehållet tar vi fram genom att intervjua dig eller personer på ditt företag för att förmedla informationen ni behöver till användarna. Texten kontrolleras så den är läsbar, korrekt och innehåller nyckelord så användare kan hitta din hemsida med hjälp av sökmotorer.

Research

Det är viktigt att känna till sin målgrupp, så hemsidan matchar förväntningarna som användarna har. Att innehållet finns tillgängligt som de tänkta användarna förväntar sig av sitt besök på hemsidan.

Testning

När designen är godkänd är det dags att testa av så sidan beter sig som förväntat i alla lägen innan det är dags att publicera. Vi kommer överrens om vad som krävs för ett godkänt test, och justerar funktionen om så behövs.